English
URBAN TRANSITIONS
SG OK T P O NAS KONTAKT GALERIA

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
 

URBAN TRANSITIONS..
FOOTPRINTS OF SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC CHANGE
"

Teksty w języku angielskim prosimy przesłać do 31.01.2011r. 

      dr Natalia Krzyżanowska:
natalia.krzyzanowska@interia.pl
       mgr Karolina Nowak: k.nowak@ue.poznan.pl

Wymagania redakcyjne:


- format pliku MS Word (.doc);
- czcionka Times New Roman 12pkt., 

- odstęp interlinii 1,5
- marginesy 2,5;

- przypisy wyjaśniające tekst należy umieszczać u dołu stron lub na końcu pracy. Wielkość pisma i odstępy między wierszami – jak w tekście głównym (prosimy nie ,,zagęszczać” tekstu). Należy stosować numerację ciągłą w ramach artykułu;

- dane bibliograficzne należy umieszczać w tekście, podając w nawiasie nazwiska autorów i rok wydania dzieła oraz numery stron, na przykład (Stępień 2009, s. 114–126);

- bibliografia umieszczona na końcu artykułu w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów (redaktorów), a w ramach jednego autora chronologicznie według roku wydania (prosimy, by opis bibliograficzny zawierał nazwiko autora/autorów/redaktora/redaktorów, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania);

- summary prosimy umieścić na samym końcu tekstu (po bibiografii).


Warunkiem wydrukowania artykułu jest pozytywna recenzja naukowa.


UEP

KATEDRA SOCJOLOGII
I FILOZOFII

LI


Patroni medialni

Gazeta Wyborcza

Radio Merkury
copyrightN.Krzyżanowska&K.Nowak 2010